Medlemmar

Aktuellt


Telia informerar gällande 5G-utbyggnad

Utskick Läs mer: https://telia.se/mobilnatet


Styrelseuppdrag

Är du intresserad av styrelseuppdrag eller någon annan roll i samfälligheten, kontakta valberedningen:

- Ingela Hellgren (G62)

- Maud Borg (B29)


Styrelsemöte

Nästa styrelsemöte: 28 augusti kl.18.

Regler och allmän information

Stadgar (2023-10-06)

Kommentarer till stadgarna (2023-10-06)


Styrelsen, röjarbasar och övriga funktionärer 2024


Arbetsbeskrivningar roller (2023-11-05)


Medlemsavgift

Fakturan för medlemsavgiften skickas ut av redovisningsbyrån TM-EKONOMI och betalas in på föreningens bankgiro (307-9738).

På meddelanderaden anges fastighetsadressen (ex. L1 = Lövviksvägen 1) - Viktigt för att redovisningsbyrån ska kunna bokföra inbetalningen.

Uppgifter vid betalning från utländskt konto:

   Clearingnummer: 9023

   Götens kontonummer: 73 376 40

   IBAN-nummer: SE05 9020 0000 0902 3733 7640

   BIC/SWIFT-adress: ELLFSESS


Götens samfällighet informerar (2020-06-16)

 

Regler för trädfällning på föreningens mark (2023-04-29)

  

Enligt beslut skall båtar inte förvaras på land vid badplatsen under sommarperioden (se Götens samfällighet informerar)


Historik om fritidsområde Göten


Koder: Vägbom badet, Toalett klubbstugan

Nycklar: Bom mellan B och G


Områdesindelning

Karta över Göten


Medlemsförteckning (2024-07-03)

Du som säljer/köper fastighet i Göten, eller byter adress - kom ihåg att meddela adress till styrelsen.

Vid ändring av kontaktuppgifter, vänligen fyll i formuläret

Vill du göra mailutskick till alla medlemmar som anmält mailadress, kontakta styrelsen.


Har du information som berör medlemmarna i föreningen eller ska du arrangera en fest, lek eller annat. Skicka text/bild till webmaster för publicering.


Röjning

Röjning utförs 4 ggr. om året, 2 ggr. vardera vår och höst. Med röjning menas städning och underhållsarbeten på vårt gemensamma område. Vi samlas kl 9 vid klubbstugan. Din röjningsbas kommer att finnas på plats, tar emot din anmälan samt ger dig vidare instruktioner. När du deltar på röjningsdagen är du ansvarig för att skriva upp dig på röjningslistan, som din röjarbas har. Efter dagens arbetsinsats fikar vi tillsammans vid klubbstugan.

 

Mer information finns i Götens samfällighet informerar.


Röjningsdagar:

Hösten 2024: 14/9 och 19/10

Våren 2025: Ej ännu beslutat

Området

Allmänt

Förslag på förbättringar vad gäller röjning är välkommet och lämnas till röjarbas eller styrelsen.


Klubbstuga

Föreningens stuga kan lånas av medlem, regler finns i Götens samfällighet informerar.


Bastu

Föreningens härliga bastu bokas digitalt. Beställ ett bokningskonto (ett per fastighet) genom att maila följande uppgifter till webmaster:

- AdressID (Tex G33)

- Förnamn

- Efternamn

- Telefonnummer

- E-post

- Fyrsiffrig bokningskod

Frågor? maila styrelsens bastuansvarig Emma Wånger.


Vatten & Avlopp

Kommunalt VA finns i området. Sommarvattnet är avvecklat.


Jakt

Ingen jakt bedrivs på samfällighetens mark.

Jakttider för dovhjort i Östergötland.

Familjen Lagerfelt, på Grensholm, bedriver jakt efter bl.a. dovhjort. Carl Lagerfelt berättar att dovhjortsstammen runt Grensholm är bland de tätaste i landet. Viltkött finns till försäljning på Grensholm.


Skogen

Ved som ligger bland riset inom de områden som gallrats får hämtas av medlemmar som hemved. Staplat timmer för avtransport får inte tas.

Nyckelbiotop, Naturskyddsområde.

Firmor styrelsen kan rekommendera vid trädfällning:


Vägar

Väghållning sköts av Nils Björn entreprenad AB. All kontakt sker genom styrelsen.

TV & Bredband

Tjänsteleverantörer

 

Har du varierande kvalitet på din TV-bild. Prova en annan sändare.

Sändarplats

Riktning

Avstånd från Göten

Krokek

67 gr.

43 km

Kisa

190 gr

64 km

Motala

280 gr

40 km

Bryggor

Inom området finns det 2 bryggföreningar:

 

Brantebrått: Båtplatsinnehavare (namn och telefonnummer)

Kontaktperson: Mauri Reunanen (G42) 0705-591118

 

Badplatsen: Båtplatsinnehavare (namn och telefonnummer)

Lediga bryggplatser finns, inträdesavgift 600 kr.

Kontaktperson: Bo Andersson (L34) 0708-731555