Medlemmar

Aktuellt


Jaktsäsongen på dovhjort har börjat

Viltkött finns till försäljning på Grensholm. Läs mer under område/jakt.


Bastuprojektmedlemmar sökes

Ni som är intresserade och vill vara med i projektgruppen som ska se till att bastun kommer på plats nere vid badet vid Lövviksvägen anmäler ert intresse till Emma Wånger i styrelsen.


Styrelseuppdrag

Vi behöver alltid resurser till vår trevliga samfällighet och vårt fina område. Är du intresserad av styrelseuppdrag eller någon annan roll i samfälligheten, kontakta valberedningen:

Kenneth Awerstedt B28 - 0708 813 633

Simon Reinberth G27 - 0708519805


Styrelsemöte

Nästa möte sker den 29 november klockan 18.00

Regler och allmän information

Stadgar  2021-07-04

 

Götens samfällighet informerar (2020-06-21)

 

Regler för trädfällning på föreningens mark

 

Du som säljer/köper fastighet i Göten, eller byter adress- kom ihåg att meddela adress till styrelsen.

 

Enligt beslut skall båtar inte förvaras på land vid badplatsen under sommarperioden (se Götens samfällighet informerar)


Historik om fritidsområde Göten


Koder: Vägbom badet, Toalett klubbstugan


Vill du göra utskick till medlemmar (som anmält mailadress), kontakta styrelsen.


Styrelsen, röjarbasar och övriga funktionärer 2021

Områdesindelning

Karta över Göten


Adresslista medlemmar (2021-10-01)

Vid ändring av kontaktuppgifter, vänligen fyll i formuläret


Har du information som berör medlemmarna i föreningen eller ska du arrangera en fest, lek eller annat. Skicka text/bild till webmaster för publicering.


Röjning

Röjning utförs 4 ggr. om året, 2 ggr. vardera vår och höst. Med röjning menas städning och underhållsarbeten på vårt gemensamma område. Vi samlas kl 9 vid klubbstugan. Din röjarbas kommer att finnas på plats, tar emot din anmälan samt ger dig vidare instruktioner. Efter dagens arbetsinsats bjuder röjarbasen på fika.

 

Mer information finns i Götens samfällighet informerar.


Röjningsdagar:

Våren 2022:  9/4, 14/5

Hösten 2022: Ej beslutat

Området

Klubbstugan

Föreningens stuga kan lånas av medlem, regler finns i Götens samfällighet informerar.


Vatten & Avlopp

Sommarvattnet är påslaget

Vattenanalys sommarvatten: Provrapport 2021-07-12


Jakt

Ingen jakt bedrivs på samfällighetens mark.

Jakttider för dovhjort i Östergötland.

Familjen Lagerfelt, på Grensholm, bedriver jakt efter bl.a. dovhjort. Carl Lagerfelt berättar att dovhjortsstammen runt Grensholm är bland de tätaste i landet. De senaste åren har jakten i trakten ökat med ca 20% per år. 2021 är planen att skjuta ca 800 hjortar. Viltkött finns till försäljning på Grensholm.


Skogen

Ved som ligger bland riset inom de områden som gallrats får hämtas av medlemmar som hemved. Staplat timmer för avtransport får inte tas. 

Nyckelbiotop, Naturskyddsområde.


Vägar

Väghållning sköts av Nils Björn entreprenad AB. All kontakt sker genom styrelsen.

TV & Bredband

Tjänsteleverantörer

 

Har du varierande kvalitet på din TV-bild. Prova en annan sändare.

Sändarplats

Riktning

Avstånd från Göten

Krokek

67 gr.

43 km

Kisa

190 gr

64 km

Motala

280 gr

40 km

Bryggor

Inom området finns det 2 bryggföreningar:

 

Brantebrått: Skiss med namn och telefonnummer

Kontaktperson: Mauri Reunanen tel. 0705-591118, reunanen.mauri@telia.com

 

Badplatsen: Skiss med namn och telefonnummer

Lediga bryggplatser finns, inträdesavgift 600 kr.

Kontaktperson: Bo Andersson L34, 0708-731555