Medlemslista

Formulär adressregister


Vänligen fyll i nedan uppgifter och skicka till styrelsen för att underlätta informationsspridning.

Som en service till alla medlemmar publiceras ett lösenordsskyddat medlemsregister på hemsidan goten.se innehållande de medlemmar som ger sitt godkännande.

 
 
 
 
 
 
Jag godkänner att alla ovan angivna personuppgifter delas med övriga föreningsmedlemmar.
Jag godkänner att vissa av ovan angivna personuppgifter delas med övriga föreningsmedlemmar. (Ange i meddelanderutan vilka uppgifter som kan delas)
Jag godkänner INTE att mina personuppgifter delas med övriga föreningsmedlemmar.