Regler och allmän information

Göten stadgar.  Här                                                 

 

Götens informerar. Här 2020-06-21

 

Regler för trädfällning på föreningens mark.  Här

 

Du som säljer/köper fastighet i Göten, eller byter adress- kom ihåg att meddela adress till

Götens samfällighetförening.

 

Enligt ett tidigare årsstämma beslut så skall båtar inte förvaras på land vid badplatsen under

sommarperioden (se ovan "Göten samfällighet informerar")

 

Ett kodlås har satts på vägbommen vid badet, koden finns Här

 

Historik om fritidsområde Göten. Här


Ett kodlås har satts på toaletten vid klubbstugan, koden finns här


Utskick till de medlemmar som anmält sin email-adress till föreningens medlemsregister kan göras via webbmastern. Skicka ett email till webbmaster@goten.se.Röjning

 

Röjning utförs 4 ggr. om året, 2 ggr. vardera vår och höst. Med röjning menas städning och

underhållsarbeten på vårt gemensamma område.

 

Mer information finns i ovanstående dokument (Götens samfällighet informerar). Planerade

röjardagar dagar finns på sidan ett här på webben och i det senaste protokollet från stämman.

Klubbstugan

 

Föreningens stuga kan lånas av medlem, regler finns i slutet av ovanstående dokument

(Götens samfällighet informerar).


Medlemsförteckning

 

Adresslista. Här  2020-10-29

Dokument

 


Protokoll från konstituerandemöte 2020, Här


Styrelsen och övriga funktionärer 2020,  Funktionärer.                                                                                                       2020-06-21

 

Röjarbasar, se lista Funktionärer ovan.

 

Områdesindelning, r                                                                                                                                                          2017-07-03

 

Styrelsemöte 20-08-04, Här


Styrelsemöte 20-10-06, Här


Nästa styrelsemöte sker den 3/12-2020. 

Jakt

 

Ingen jakt bedrivs på samfällighetens mark.

Vatten

 

Sommarvattnet är nu avstängt.                                                                                                                                                2020-05-09                                                 

 

Vattenanalys: Provrapporter från den 24/4 2020.   Här                                                                                                            2020-05-09


Avfallshantering och sopor

 

Returpunkt i Norrköpings kommun, öppentider. Här

 

Skogen

 

Nyckelbiotop, Naturskyddsområde.

Vägar

-

-

TV

 

Har du varierande kvalitet på din TV-bild. Prova en annan sändare.

Sändarplats

Riktning

Avstånd från Göten

Krokek

67 gr.

43 km

Kisa

190 gr

64 km

Motala

280 gr

40 km
Bryggor

 

Bryggplatser,Brantebrått, skiss med namn och telefonnummer. Här

Kontaktperson Mauri Reunanen tel. 0705-591118, reunanen.mauri@telia.com

 

Bryggplatser,Badet, skiss med namn och telefonnummer. Här

Lediga bryggplatser finns, inträdesavgift 600 kr.

Kontaktperson Bo Andersson L34, 0708-731555

Hemsidan

 

 Har du information som berör medlemmarna i föreningen eller ska

du arrangera en fest, lek eller annat. Skicka text/bild till webbmaster för publicering.

___________________________________________________________________________________________________________

Götens Samfällighetsförening

617 90 Skärblacka

 

epost till styrelsen: styrelsen@goten.se

Webbmaster: Oliver Awerstedt B28, webbmaster@goten.se