Regler och allmän information

Göten stadgar.  Här                                                 

 

Götens informerar. Här                                                                                                                                                          2019-12-11

 

Regler för trädfällning på föreningens mark.  Här

 

Du som säljer/köper fastighet i Göten, eller byter adress- kom ihåg att meddela adress till

Götens samfällighetförening.

 

Enligt ett tidigare årsstämma beslut så skall båtar inte förvaras på land vid badplatsen under

sommarperioden (se ovan "Göten samfällighet informerar")

 

Ett kodlås har satts på vägbommen vid badet, koden finns Här

 

Historik om fritidsområde Göten. Här


Ett kodlås har satts på toaletten vid klubbstugan, koden finns här


Utskick till de medlemmar som anmält sin email-adress till föreningens medlemsregister kan göras via webbmastern. Skicka ett email till webbmaster@goten.se.Årsmöte 2020


Verksamhetsberättelsen och övrigt material till årsmötet kan läsas nedan. Informationen finns också tillgänglig i vattenhämtrummet vid föreningshuset.


Kallelse

Verksamhetsberättelse

Budget

Ekonomirapport

Verksamhetsplan

Arvoden

Revisionsberättelse

Motion

Röjning

 

Röjning utförs 4 ggr. om året, 2 ggr. vardera vår och höst. Med röjning menas städning och

underhållsarbeten på vårt gemensamma område.

 

Mer information finns i ovanstående dokument (Götens samfällighet informerar). Planerade

röjardagar dagar finns på sidan ett här på webben och i det senaste protokollet från stämman.

Klubbstugan

 

Föreningens stuga kan lånas av medlem, regler finns i slutet av ovanstående dokument

(Götens samfällighet informerar).


Dokument

 

Styrelsen och övriga funktionärer 2019,   Funktionärer.                                                                                                       2019-10-20

 

Röjarbasar, se lista Funktionärer ovan.

 

Områdesindelning, r                                                                                                                                                          2017-07-03

 

 

Jakt

 

Ingen jakt bedrivs på samfällighetens mark.

Vatten

 

Sommarvattnet är inkopplat på ledningsnätet. Vattnet slås på under april.                                                                             2020-03-08

 

Vattenanalys: Provrapporter från den 24/4 2020.   Här                                                                                                            202-05-09

 

Vattna med slang är ej tillåtet.

 

Ni som har pool och vill fylla med sommarvatten skall kolla med vattenansvarig först. Kontaktuppgifter till vattenansvarig finns i länken till funktionärer under avsnittet "Dokument".

Avfallshantering och sopor

 

Returpunkt i Norrköpings kommun, öppentider. Här

 

Sophämtning för de som har sommarabbonemang har upphört för 2018, återupptas 13 maj 2019.

Skogen

 

Nyckelbiotop, Naturskyddsområde.

Vägar

-

-

TV

 

Har du varierande kvalitet på din TV-bild. Prova en annan sändare.

Sändarplats

Riktning

Avstånd från Göten

Krokek

67 gr.

43 km

Kisa

190 gr

64 km

Motala

280 gr

40 km
Bryggor

 

Bryggplatser,Brantebrått, skiss med namn och telefonnummer. Här

Kontaktperson Mauri Reunanen tel. 0705-591118, reunanen.mauri@telia.com

 

Bryggplatser,Badet, skiss med namn och telefonnummer. Här

Lediga bryggplatser finns, inträdesavgift 600 kr.

Kontaktperson Bo Andersson L34, 0708-731555

Hemsidan

 

 Har du information som berör medlemmarna i föreningen eller ska

du arrangera en fest, lek eller annat. Skicka text/bild till webbmaster för publicering.

___________________________________________________________________________________________________________

Götens Samfällighetsförening

617 90 Skärblacka

 

epost till styrelsen: styrelsen@goten.se

Webbmaster: Jonas Gustafsson G7, webbmaster@goten.se