Regler och allmän information

Göten stadgar.  Här                                                 

 

Götens informerar. Här                                                                                                                                                          2019-03-14

 

Regler för trädfällning på föreningens mark.  Här

 

Du som säljer/köper fasstighet i Göten, eller byter adress- kom ihåg att meddela adress till

Götens samfällighetförening.

 

Enligt ett tidigare årsstämma beslut så skall båtar inte förvaras på land vid badplatsen under

sommarperioden (se ovan "Göten samfällighet informerar")

 

Ett kodlås har satts på vägbommen vid badet, koden finns Här

 

Historik om fritidsområde Göten. Här


Ett kodlås har satts på toaletten vid klubbstugan, koden finns här


Röjning

 

Röjning utförs 4 ggr. om året, 2 ggr. vardera vår och höst. Med röjning menas städning och

underhållsarbeten på vårt gemensamma område.

 

Mer information finns i ovanstående dokument (Götens samfällighet informerar). Planerade

röjardagar dagar finns på sidan ett här på webben och i det senaste protokollet från stämman.

Klubbstugan

 

Föreningens stuga kan lånas av medlem, regler finns i slutet av ovanstående dokument

(Götens samfällighet informerar).

Dokument

 

Styrelsen och övriga funktionärer 2019,   Funktionärer.                                                                                               2019-10-20

 

Röjarbasar, se lista Funktionärer ovan.

 

Områdesindelning, r                                                                                                                                                          2017-07-03

 

 

Jakt

 

Ingen jakt bedrivs på samfällighetens mark.

Vatten

 

Sommarvattnet är inkopplat på ledningsnätet. Vattnet stängs av lördagen den 12:e oktober.                                         2019-10-02

 

Vattenanalys: Provrapporter från den 19/4 2019.   Här                                                                                                            2019-04-25

 

Vattna med slang är ej tillåtet.

 

Ni som har pool och vill fylla med sommarvatten skall kolla med vattenansvarig först.  Här

Avfallshantering och sopor

 

Returpunkt i Norrköpings kommun, öppentider. Här

 

Sophämtning för de som har sommarabbonemang har upphört för 2018, återupptas 13 maj 2019.

Vatten och Avlopp. Utslag från domstol Mark och Miljö                                               2018-12-22

  

Mark och miljö domstolen i Växjö har nu fastställt domen i fallet överklagan av särtaxa i Göten.

Beslutet blev att särtaxa inte ska gälla i Göten utan normaltaxa. Om inte Nodra (Norrköpings vatten

och avlopp) överklagar så kommer anslutningsavgiften sänkas til ca 200 kkr (beroende på tomtstorleken).

Det är oklart när de som redan betalt de 276100 kr får tillbaka mellanskillnaden. Dels så måste

Nodra besluta om de ska överklaga eller ej, och sedan ska det nog tas ett beslut på Nodra att normaltaxa

ska gälla. Med lite tur får vi tillbaka pengarna till sommaren.” DOM

 

 

Nodra kommer inte att överklaga till Mark och miljööverdomstolen. Vilket innebär att särtaxa för                        2019-01-12

VA till Göten inte kommer att tillämpas. Information kommer att skickas från Nodra ut till

fastighetsägarna vad som gäller för de som har betalt särtaxa, dvs hur pengar skall återbetalas

och övriga får ett nytt inbetalningskort för den nya taxan.

 

Räkna ut din anläggningsavgift.  Här                                                                                                                                  2019-01-17

 

Artikel i Fokbladet (jpg foto) kan öppnas i Win Paint. Här                                                                                                   2019-01-19

Skogen

 

Nyckelbiotop, Naturskyddsområde.

Vägar

-

-

TV

 

Har du varierande kvalitet på din TV-bild. Prova en annan sändare.

Sändarplats

Riktning

Avstånd från Göten

Krokek

67 gr.

43 km

Kisa

190 gr

64 km

Motala

280 gr

40 km
Bryggor

 

Bryggplatser,Brantebrått, skiss med namn och telefonnummer. Här

Kontaktperson Mauri Reunanen tel. 0705-591118, reunanen.mauri@telia.com

 

Bryggplatser,Badet, skiss med namn och telefonnummer. Här

Lediga bryggplatser finns, inträdesavgift 600 kr.

Kontaktperson Bo Andersson L34, 0708-731555

Hemsidan

 

 Har du information som berör medlemmarna i föreningen eller ska

du arrangera en fest, lek eller annat. Skicka text/bild till webbmaster för publicering.

___________________________________________________________________________________________________________

Götens Samfällighetsförening

617 90 Skärblacka

 

epost till styrelsen: styrelsen@goten.se

Webbmaster: Jonas Gustafsson G7, webbmaster@goten.se